Borderline-behandling: DAT

Borderline-behandling: dialektisk adfærdsterapi.

Når man har en Borderline personlighedsforstyrrelse, kan bla. dialektisk adfærdsterapi (DAT) være en effektiv terapiform. DAT er faktisk den mest evidensbaserede terapiform ift. Borderline, med så imponerende forskningsresultater, at op til 80% kan komme ud på den anden side. Dvs. komme sig i sådan en grad, at vedkommende ikke længere oppebærer symptomerne for diagnosen, og kan leve et liv uden følelsesoversvømmelser. Det kræver så også, at deltageren af DAT gennemfører forløbet med minimalt fravær, samt laver de ugentlige DAT-øvelser og udfylder dagsskemaer. Forløbet kræver en vis grad af commitment, og af samme grund indgår deltageren også en kontrakt med DAT-terapeuten om fremmøde og andre relevante punkter. 

 

Hvad består dialektisk adfærdsterapi af?

DAT er sammensat af kognitiv terapi, adfærdsterapi, mentalisering og mindfulness. Forløbet er modulopdelt; et modul omhandlende relationsfærdigheder, et modul omhandlende følelsesregulering, et modul omhandlende udholdenhedsfærdigheder, og et modul omhandlende opmærksomhedsfærdigheder. Der er en individuel terapidel og en gruppeterapidel – og deltagerne møder frem 2 gange om ugen. Eventuelt mere alt efter behov. Der er typisk et sted mellem 6-9 deltagere pr. hold og to gruppeterapeuter. Forløbet inkluderer også en krisetelefon.

Kriterierne for at blive optaget på et DAT-hold, varierer fra klinik til klinik – så kontakt den relevante klinik og hør om mulighederne. Herunder finder du en liste over DAT-klinikker i landet – og lad os endelig høre fra dig hvis du kender til nye oplysninger, for klinikkerne skifter rundt og lægges sammen i denne tid, så evt. har vi ikke de nyeste informationer om dette.

Herunder følger en liste over DAT-klinikker med kontaktinformationer. Generelt har den enkelte DAT-enhed ikke sin egen mailadresse eller webadresse, så vi linker til den geografisk korrekte psykiatrienhed. Kontakt os endelig hvis du/I har nye info som kan supplere de nedenstående.

 

Oversigt over klinikker for dialektisk adfærdsterapi:

Psykiatrisk Center København, Klinik for personlighedsforstyrrelser: Nannasgade 28A, 2200 Nørrebro. Tel. 3864 4848.
Mail: psykiatri@regionh.dk    
Weblink: www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Kobenhavn
 
Psykiatrisk Center Amager, Specialiseret Enhed: Digevej 110, 2300 Kbh. S. Tel. 3864 1650.
Mail: pcamager@regionh.dk
Weblink: www.psykiatri-amager.dk 
 
Psykiatrisk Center Glostrup, Klinik for personlighedsforstyrrelser: Nordre Ringvej 29-69, 2600 Glostrup. Tel. 3864 0600.
Mail: pcglostrup@regionh.dk
Weblink: www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Glostrup/ 
 
Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Ambulatorium: Bygning 20, Maglevænget 2, 2750 Ballerup. Tel. 3864 5000.
Mail: pcballerup@regionh.dk
Weblink: www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Ballerup/

Psykiatrisk klinik Slagelse: Valbyvej 71, 4200 Slagelse. 
Mail: regionsjaelland@regionsjaelland
Weblink: www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/psykiatrisk-klinik-slagelse/

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød: Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Tel. 3864 3000.
Mail: pcnordsjaelland@regionh.dk
Weblink: www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Nordsjaelland/

Distriktpsykiatrien Vordingborg: Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg. Tel. 5535 1257.
Mail: psykiatrien@regionsjaelland.dk
Weblink: www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/distriktspsykiatrien-vordingborg/
 
Distriktpsykiatrien Maribo, Sundhedscentret: Sdr. Boulevard 84, 2. sal, 4930 Maribo. Tel. 5651 6211.
Mail: psykiatrien@regionsjaelland.dk
Weblink: www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/distriktspsykiatrien-maribo/
 
Psykiatrisk afdeling Svendborg: Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg. Tel. 6320 2323.
Mail: psyk.svendborg@psyk.regionsyddanmark.dk
 
Psykiatrisk Afdeling Haderslev, Skallebækvej 5, 6100 Haderslev. Tel. 7352 3500.
Mail: psyk.haderslev.augustenborg@psyk.regionsyddanmark.dk
Weblink: www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm349540 
 
Regionspsykiatrien Silkeborg, Team for Pers. forstyrrelser: Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg. Tel. 7847 5700.
Mail: bentrich@rm.dk
Weblink: www.rm.dk/psykiatri+og+social/psykiatri/behandlingspsykiatri/til+voksne/regionspsykiatrien+silkeborg
 
Psykiatrisk Afdeling Augustenborg: Palævej 1, 6440 Augustenborg. Tel. 7347 2300.
Mail: psyk.haderslev.augustenborg@psyk.regionsyddanmark.dk
Weblink: www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm349540
 
Psykiatrien Vejle, psykiatrisk ambulatorium: Nordbanen 5, 7100 Vejle. Tel. 9944 500.
Mail: psyk.vejle@psyk.regionsyddanmark.dk
Weblink: www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm266382
 
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, postboks 21, 8800 Viborg. Tel. 7841 0000.
Mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Weblink: www.regionmidtjylland.dk/kontakt