Borderline-behandling: DAT

Borderline-behandling: dialektisk adfærdsterapi.

Når man har en Borderline personlighedsforstyrrelse, kan bla. dialektisk adfærdsterapi (DAT) være en effektiv terapiform. DAT er faktisk den mest evidensbaserede terapiform ift. Borderline, med så imponerende forskningsresultater, at op til 80% kan komme ud på den anden side. Dvs. komme sig i sådan en grad, at vedkommende ikke længere oppebærer symptomerne for diagnosen, og kan leve et liv uden følelsesoversvømmelser. Det kræver så også, at deltageren af DAT gennemfører forløbet med minimalt fravær, samt laver de ugentlige DAT-øvelser og udfylder dagsskemaer. Forløbet kræver en vis grad af commitment, og af samme grund indgår deltageren også en kontrakt med DAT-terapeuten om fremmøde og andre relevante punkter. 

Hvad består dialektisk adfærdsterapi af?

DAT er sammensat af kognitiv terapi, adfærdsterapi, mentalisering og mindfulness. Forløbet er modulopdelt; et modul omhandlende relationsfærdigheder, et modul omhandlende følelsesregulering, et modul omhandlende udholdenhedsfærdigheder, og et modul omhandlende opmærksomhedsfærdigheder. Der er en individuel terapidel og en gruppeterapidel – og deltagerne møder frem 2 gange om ugen. Eventuelt mere alt efter behov. Der er typisk et sted mellem 6-9 deltagere pr. hold og to gruppeterapeuter. Forløbet inkluderer også en krisetelefon.

Kriterierne for at blive optaget på et DAT-hold, varierer fra klinik til klinik – så kontakt den relevante klinik og hør om mulighederne. Herunder finder du en liste over DAT-klinikker i landet – og lad os endelig høre fra dig hvis du kender til nye oplysninger, for klinikkerne skifter rundt og lægges sammen i denne tid, så evt. har vi ikke de nyeste informationer om dette.