Borderline-behandling: kognitiv terapi

Mennesker med Borderline personlighedsforstyrrelse kan ofte drage stor nytte af behandlingsformen kognitiv terapi. Vi har allerede præsenteret dialektisk adfærdsterapi som en meget effektiv behandlingsform – og denne rummer ligeledes kognitiv terapi.

Kognitiv terapi griber fat i tankemønstre og følelser, som den lidende kæmper med I DAG – og omfatter således ikke de dybere lag, herunder gennemgang af problematikker eller traumer tilbage i barndommen.

I kognitiv terapi arbejder man med negative-automatiske tankemønstre, skemata og leveregler. Ved hjælp af udfyldelse af skemaer dagligt, kan man indlære nye tankemønstre og lære at opfatte sig selv på en anden måde; en mere positiv måde.

Der er foretaget et par undersøgelser i USA af effekten af kognitiv terapi ift. Borderline-lidende, og disse var meget lovende. Især på dét punkt, at det fremgik tydeligt, at de Borderline-lidende EFTER endt terapiforløb fortsat arbejdede med de nye tankemønstre, og blev deres ‘egne terapeuter’ på den lange bane.

Vi henviser til en artikel om én af disse undersøgelser: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12460.pdf.