Foredrag om Borderline

Borderlinenetværket holder foredrag om Borderline, både for organisationer indenfor og udenfor det psykiatriske system. Vi oplever at flere og flere efterspørger viden og færdigheder ift. at kunne forstå samt håndtere kompleksiteten af personlighedsforstyrrelsen.

Vinklerne og emnerne for et oplæg, kan være mange – og det strækker sig vidt hvad den enkelte organisation ønsker at tilegne sig viden om. Vi kan dog anbefale ét af nedenstående oplæg/foredrag:

’10 veje frem i samspillet med Borderline-ramte”.
Foredraget har til formål at gøre personale, og kontaktpersoner i bred forstand, bedre i stand til at kommunikere med Borderline-ramte mennesker. Dette ved dels at opnå tilstrækkelig viden om livet med Borderline; hvordan føles det reelt, at være et menneske med Borderline? Hvilke mekanismer er på spil? Hvordan reagerer et menneske med Borderline i fx pressede situationer?
Hernæst formidler vi vinkler og gode råd ift. et effektivt samarbejde – og giver eksempler på vinklernes virkning. Deltagerne kommer til at høre om bla. ‘positiv-omskrivning’, ‘smed mens jernet er koldt’ og ‘et vågent kropssprog’.

‘Borderline & recovery’.
Foredraget har til formål at skabe håb for både Borderline-ramte og pårørende ift. udsigten for, at kunne leve et liv uden Borderline symptomer. Et liv som er værd at leve. Vi er nemlig mange, som er af den overbevisning, at mennesker med Borderline kan blive raske. Kan arbejde sig hen et sted, hvor symptomerne ikke fortsat styrer tilværelsen og hvor livsmod, engagement og lange relationer bliver virkelighed. Vi møder recoverede fra Borderline i stort antal, i Borderlinenetværkets fora.
Oplægget giver bla. viden om eksisterende, evidensbaserede terapiformer som bringer mange Borderline-ramte ud på den anden side.

‘Pårørende til et menneske med Borderline – hvordan?’.
Foredraget har til formål dels at forklare pårørende til mennesker med Borderline, hvad Borderline er – hvilke mekanismer der er på spil, og hvilket sprog mennesker med Borderline taler. Deltagerne får rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Oplægget giver ydermere gode råd og færdigheder til, at kunne indgå en mindre opslidende relation med den Borderline-ramte – herunder hvordan den pårørende bedst selv kommunikerer.

Ovennævnte er blot forslag til oplæg. Kontakt os – og vi finder sammen en vinkel og en ramme for oplægget. Skriv via kontaktformularen her på sitet, eller til mailen: info@borderlinenetvaerket.dk.