Undervisning

Borderlinenetværket tilbyder undervisning – sammensat og udviklet ud fra foreningens tætte samarbejde med psykiatriens afsnit for personlighedsforstyrrelser samt deltagelse i en stribe arbejdsgrupper indenfor henholdsvis Psykiatrien Region H og Psykiatrien Region Sjælland.

Til dette skal lægges opsamling af erfaringer og viden fra Borderlinenetværkets ca. 5000 medlemmer – herunder brug af netværkets interne undersøgelser fra 2012-2015.

Eksempel på undervisning: Pårørendeundervisning;

Vi skræddersyr et pårørende-undervisningsmodul i samspil med den forespørgende organisation – således at både længde og indhold passer i forhold til den konkrete målgruppe. Organisationen kunne fx være et bosted, et psykiatrisk afsnit, en kommune eller et værested.

Borderlinenetværket har p.t. afholdt og gennemført pårørendeundervisning på Frederiksberg, i indre København, i Gladsaxe og i Lyngby – foruden i netværkets lukkede fora. Dette bla. i samspil med DAT-terapeuter fra Psykiatrisk Center København og Lansforeningen SIND.

Pårørendeundervisningen er stærkt inspireret af pårørendemodulet Family Connections; et modul sammensat og udviklet af Marsha Linehan (Professor i psykologi, University of Washington), som ligeledes har skabt dialektisk adfærdsterapi; den p.t. mest virksomme og bedst evidensbaserede Borderline terapiform. Således vil de pårørende komme til at arbejde med begreber som ACCEPT, VALIDERING og SELVOMSORG.

Undervisningen vil blive gennemført som et mix af klassisk undervisning, øvelser samt gruppearbejde. Pårørendeundervisningen kan foregå intensivt à et 1-3 dags kursus, eller fordeles mindre intensivt hen over 3-7 sessioner. Sammensætningen aftaler vi i tæt samspil med forespørgende organisation.

208072_10151211497609521_1029241058_n