Hvad er selvskade?

    

Selvskade

At skade sig selv bliver ifølge Wikipedia defineret som at ‘lemlæste sig selv eller påføre sig selv smerter’ – og det er præcis formålet, når Borderline-lidende selvskader.

Smerten kan have flere formål – men for de fleste omhandler selvskaden to formål: 1) at fjerne fokus fra den indre smerte. Dvs. at smerten den Borderline-lidende påfører sig selv kropsligt, skubber smerten inde i hovedet (kaos, ulykkelighed, opgivenhed) i baggrunden – og giver vedkommende en pause fra følelsesoversvømmelsen. Eller 2) at bruge selvskaden som en selvstraf. Dvs. når den Borderline-lidende igen-igen føler, at han eller hun ikke slår til, og ikke gør tingene godt nok her i livet, så snitter vedkommende fx sig selv på kroppen, for at straffe sig selv for manglende evne til at være et godt nok menneske.

Selvskade kan tage mange former, men de mest almindelige når vi taler Borderline, er at skære i sig selv med knive, barberblade eller glasskår (cutting), brænde sig selv på kroppen med lightere eller tændstikker fx – eller slå sig selv til blods, hamre hovedet ind i væggen o.l.

Selvskade er et meget almindeligt symptom at bokse med, som Borderline-lidende. Hele 75% selvskader.

Der er dog gode muligheder for at arbejde sig ud af mønstret, og erstatte det med sunde og fordelagtige færdigheder i stedet for. Blandt andet kan man lære at bruge sin krop motionsmæssigt i stedet for, eller dyrke en interesse som måske har ligget i dvale i mange år.