Hvad er Borderline?

Borderline personlighedsforstyrrelse hedder
reelt i Danmark Emotionelt Ustabil Personlighedsforstyrrelse
af Borderlinetypen (jvf. ICD-10 diagnosesystemet).
Imidlertid er det de færreste af os som benævner personlighedsforstyrrelsen med hele  5 ord – og ordet Borderline benyttes fortsat af langt de fleste både indenfor og udenfor psykiatrien. Vi tænker såmænd også, at ordet dækker meget fint tilstanden. Dét at have Borderline føles afgjort som at leve på grænsen. Grænsen mellem liv og død.

Emotionelt Ustabil Personlighedsforstyrrelse defineres som enten impuls-typen eller borderline-typen:

For den impulsive type gælder det, at tre eller flere af følgende symptomer skal være tilstede, heraf altid nr. 2:

Tendens til at handle impulsivt (svag impulskontrol)
Tendens til at gå i forsvar ved følt pres/stress
Hurtige følelsesmæssige svingninger (følelsesudbrud)
Manglende udholdenhed
Ustabilt og svingende humør

Derudover skal mindst to af følgende symptomer være til stede for borderline-typen:

Forstyrret og usikker identitetsfølelse
Tendens til intense og ustabile forhold til andre
Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene
Tendens til selvdestruktivitet
Gennemgående tomhedsfølelse

Så; som skrevet ovenfor, er mulige symptomer mange. Imidlertid synes det gennemgående kernesymptom for de fleste af os, at være DEN MANGLENDE KERNE. At vi mangler et ‘jeg’, i større eller mindre grad. At vi mangler fornemmelsen af et hjem i os selv. At vi føler os rodløse og identitetsløse – og har et meget lavt selvværd.

Samlet symptomliste:

  • Manglende identitet
  • Rodløshed
  • Lavt selvværd
  • Impulsivitet
  • Følelsesmæssig ustabilitet og svingninger
  • Manglende/nedsat evne til udholdenhed
  • Frygt for svigt
  • Selvdestruktivitet/selvskade mønster
  • Selvmordstanker/planer/forsøg
  • Kronisk tomhedsfølelse

Diagnosen har desværre en meget kedelig selvmordsrate – som den absolut højeste blandt sindslidelser – samt en høj selvskaderate. Ca. 10% begår selvmord og ca. 75% har selvskadende adfærd, fx i form af cutting, brænde sig selv, spise glasskår, sulte sig selv el. a.

Tidligere troede man, at Borderline-lidende fordelte sig kønsmæssigt således: ca. 70% kvinder og 30% mænd – men nye undersøgelser viser, at fordelingen reelt er ca. 50%/50%.

Skriv endelig til os hvis du/I mangler informationer, via kontaktformularen.