Støttemedlemskabet

   

Foreningen Borderlinenetværket er drevet af et større antal ildsjæle, som frivilligt lægger tid, kræfter og engagement i at skabe en forening og interesseorganisation for mennesker med Borderline personlighedsforstyrrelse, pårørende og fagfolk.

Se præcis målbeskrivelse i vedtægterne under menupunktet ‘Om os’.

God vilje kan dog ikke gøre det alene. Derfor har vi rigtig meget brug for støtte fra vores brugere. Hvis en forening skal kunne tilbyde tilstrækkeligt med støttegrupper, oplæg og gøre en reel forskel ift. psykiatrien og systemet, kalder det på støtte fra medlemmer.

Som medlem af Borderlinenetværket støtter du med et personligt støttemedlemsskab à 150 kr. (beløbet dækker 1 års medlemskab). Du kan også oprette et familiemedlemskab à 250 kr. hvis I er flere end 2 personer i familien, som har brug for støtte, sparring og arangementer om Borderline. Læs undermenuen ‘familiemedlemskab’.

Støttemedlemskabet giver fri adgang til tilbud, som:

* Fri benyttelse af Borderlinenetværkets rådgivningsteam, som består af dels recoverede fra Borderline, pårørende til Borderline-lidende og psykologi-uddannede rådgivere. Rådgivningens leder er uddannet psykoterapeut og socialrådgiver.

* Gratis deltagelse i årlige foredrag om Borderline – henvendt til både Borderline-ramte, pårørende og fagpersoner. Dette kan foregå både ved fremmøde og online.

* Gratis deltagelse i undervisning for pårørende, pårørendegrupper og fagpersoner.

* Fri udgivelse af personlige blogindlæg via Borderlinenetværkets blog (netværkets redaktør redigerer teksten klar).

* Deltagelse i undersøgelser, case-deltagelser v. artikler, TV-udsendelser o.l. samt forskningsprojekter (du tilmelder dig blot via info@borderlinenetvaerket.dk).

Du bidrager med dit støttemedlemskab herunder, ved indbetaling via bankkonto (netbank). VIGTIGT: Send os dit navn, din adresse og MAILADRESSE til info@borderlinenetvaerket.dk – når du har indbetalt medlemskabet.

Hvorfor skal jeg sende mine kontaktinfo?  
1) Fordi et medlemskab af en forening udelukkende er gyldigt jvf. lovgivningen hvis kontaktinfo fremgår ved det enkelte medlemskab.

2) Fordi der ikke gives plads til indskriving af kontaktinfo via indbetalingskanalerne (og ofte kan disse ikke aflæses omend rubrik fremgår).

Kontonummer: 0001026288
Reg. nr.: 5954
(Andelskassen)

Borderlinenetværkets cvr nr: 36351039

Vi glæder os til samarbejdet med dig som bruger af Borderlinenetværket!