Støttemedlemskab: Familiemedlemskab

Består jeres husholdning af flere end 2 familiemedlemmer, som er berørt af Borderline personlighedsforstyrrelse, og dermed har brug for støtte og sparring via Borderlinenetværket, kan I med fordel oprette et familiemedlemskab à kr. 250. Normalpris for et personligt støttemedlemskab er kr. 150 pr. person.

Et familiemedlemskab dækker alle arrangementer, tilbud, grupper og rådgivning. Og dækker alle familiemedlemmer i husstanden.

I kan registrere jeres familie-medlemskab på kontonr.:0001026288  Reg. nr.: 5954. HUSK: skriv en mail til os med dit navn, mailadresse og postadresse, til info@borderlinenetvaerket.dk.

Dette fordi lovgivningen jvf. medlemskab af en forening foreskriver, at et sådant medlemsskab kun er gyldigt hvis kontaktinformationer fremgår ved det enkelte medlemsskab. Herudover gives der ofte ikke plads til notering af alle informationer ved overførsel.