Bestyrelse & vedtægter

Tenna Støijer Gude Pedersen, formand
Arbejdsfelt: Formand og dermed tovholder for indsatsen, samt rådgiver i Borderlinenetværkets rådgivning.

Ann Rosengren Raundahl, Næstformand
Arbejdsfelt: Næstformand, Gruppeleder ift. borderlinefora samt rådgiver i Borderlinenetværkets rådgivning.

Jeanet Almstrup, bestyrelsesmedlem
Arbejdsfelt: Gruppeleder, gennemfører pårørendegrupper og arrangementer for Borderline-ramte.

Lasse Støijer Gude Pedersen,  webmaster
Arbejdsfelt: Ansvar for Borderlinenetværkets website.

Steen Lindskrog, Rådgivnings leder
Arbejdsfelt: Ansvar for sårbare og pårørende i  rådgivningen og ansvar for fagligheden i rådgivningen.

Mia Sørensen, Blog.
Arbejdsfelt: Laver blogindlæg til hjemmesiden.

Sara-Louise Corns, Bestyrelsesmedlem 
Arbejdsfelt: Opstart af nye projekter, Blogger, Instagram, Youtube.

 

 

Kontakt bestyrelsen:
Formand Tenna Støijer Gude Pedersen
– mail: tennaborderlinenetvaerket@gmail.com
– Mail: Tennagude@gmail.com

Vedtægter:

borderlinenetvaerket_vedtaegter