Bestyrelse & vedtægter

Tenna Støijer Gude Pedersen, formand
Arbejdsfelt: Formand og dermed tovholder for indsatsen, samt rådgiver i Borderlinenetværkets rådgivning.

Ann Rosengren Raundahl, bestyrelsesmedlem
Arbejdsfelt: Næstformand, Gruppeleder ift. borderlinefora samt rådgiver i Borderlinenetværkets rådgivning.

Jeanet Almstrup, bestyrelsesmedlem
Arbejdsfelt: Gruppeleder, gennemfører pårørendegrupper og arrangementer for Borderline-ramte.

Lasse Støijer Gude Pedersen,  webmaster
Arbejdsfelt: Ansvar for Borderlinenetværkets website.

 

Kontakt bestyrelsen:
Formand Tenna Støijer Gude Pedersen – mail: tennaborderlinenetvaerket@gmail.com

Vedtægter:

borderlinenetvaerket_vedtaegter