Pårørende

Gode råd til pårørende …

 

Mennesker med Borderline mangler evnen til at kalibrere følelser – både gode som dårlige. Med andre ord; Borderline-lidende mangler evnen til følelsesregulering, og bliver mange gange om dagen følelses-oversvømmet. Dvs. mister kontrollen med følelserne og er i ‘følelsernes magt’.

Det er ikke en tilstand som den Borderline-lidende kan vælge fra eller til. Det er færdigheder som ikke eksisterer. De kan tillæres – ligesom små børn kan lære at gå – men det tager tid. Lang tid… Borderline-behandling er aldrig normeret til mindre end 1 års behandlingsforløb, og mange gennemfører flere års terapi før de kan GÅ uden støtte…

Hvis først du som pårørende har forstået dette, vil du opleve at den Borderline-lidendes symptomer ikke længere virker som personlige angreb på dig – og du vil have langt nemmere ved at hjælpe og støtte den Borderline-lidende. Vi har sammensat en liste med gode råd til pårørende herunder, som vi håber at du/I kan bruge i hverdagen og samspillet med vedkommende.

 Råd 1: Læs litteratur/bøger/se videoer om Borderline personlighedsforstyrrelse – både bøger/videoer som er sammensat til pårørende, og bøger/videoer som er sammensat til Borderline-lidende. På den måde sammenholder du ‘de to sider af sagen’ og falder ikke i fælden; ‘Dem – og os!’.

Råd 2: Vis din kærlighed og omsorg – også når den Borderline-lidende raser, græder eller er indadvendt. Kontinuerlig og tilstedeværende kærlighed er altafgørende, for igen; den Borderline-lidende har ikke selv valgt at følelserne skal oversvømme, og kan ikke trykke på en ‘stop’-knap før de pågældende følelser er dalet igen.

Råd 3: Søg støtte udefra, så du kan bruge en psykolog eller fx en pårørendegruppe til at læsse af, få støtte, og dele erfaringer. Brug støtten til at styrke dig selv og samspillet med din kære. Ikke til at søge ly og fjerne dig fra den Borderline-lidende. Det giver hårknudder i relationen som ofte ender i ingen-relation!

Råd 4: Gå ikke på glasskår omend det kan virke som det nemmeste. Den Borderline-lidende har brug for at forholde sig til den virkelige verden.

Råd 5: Hvis du oplever at den Borderline-lidende selvskader, dvs. skærer i sig selv eller skader sig selv på anden vis, er det vigtigt at du ikke forsøger at stoppe hende/ham i det. Flere undersøgelser har vist, at trangen til selvmord vokser ved forhindring af selvskade. Baggrund for selvskaden: følelses-oversvømmelsen kan være ubærlig for den Borderline-lidende hvorfor vedkommende skader sig selv, så den ydre smerte overdøver den indre smerte.